Ohrada pro ovce

Ohrada pro ovce musí být z ovčího pletiva. Ovce díky svému "kožichu" je v podstatě imunní proti jakémukoliv elektrickému výboji. Navíc je potřeba počlivě rozmyslet topologii ohrady. Ovce i kozy dovedou vymýšlet útěkové cesty, které by člověka ani nenapadli.

Ohrada pro ovce Ohrada pro ovce