Pastevní přístřešky

Dřevěné pastevní přístřešky

Dřevěné pastevní přístřešky

Koně jsou zvyklí na velké výběhy, na velká volná prostranství. Problém nastane, když je potřeba nechat zvíře napospas větru a dešti, slunci, ledovému větru.

Přístřešek je nutné zřídit v případě, kdy je zvíře chováno celoročně na volném prostranství bez přímého přístupu do stáje. Pokud ale je kůň na noc ustájen, nemusíte přístřešek zřizovat. Nicméně, pokud chcete svému kamarádovi ulevit, je vhodné jej nechat skovat do stínu, popřípadě do závětří.

Pastevní přístřešky nepotřebují stavební povolení.  Platí, že pokud stavba nemá žádný základ a je bezezbytku odstranitelná, není nutné stavební povolení.

Základ pastevního přístřešku je tvořen zatlučenými akátovými kůly. Na takto vniklou kostru jsou ze zvoleného materiálu vytvořeny stěny. 100% ekologické, žádný beton ani jiné stavební směsy, žádné kotvy do země.

Základem kostry pastevního přístřešku jsou odkorněné a broušené akátové kůly. Tím je dána životnost celého přístřešku v řádu desítek let. 

Jako krytina na střechu je možné použít vše od tašek až po dřevěné střechy se šindelem.

 

Pastevní přístřešky pro dokrmování

Využití pastevního přístřešku nemusí být jen jako úkryt zvířete před nepohodou. Je možné je využít jako dočasný sklad pro krmivo (seno, slámu, potravinové doplňky a lizy).