Pastevní přístřešky

Dřevěné pastevní přístřešky

Dřevěné pastevní přístřešky

Koně jsou zviklí na velké výběhy, na velká volná prostranství. Problém nastane, když je potřeba nechat zvíře napospas větru a dešti, slunci, ledovému větru.

Přístřešek je nutné zřídit v případě, kdy je zvíře chováno celoročně na veolném prostřanství bez přímého přístupu do stáje. Pokud ale je kůň na noc ustájen, nemusíte přístřešek zřizovat. Nicméně, pokud chcete svému kamarádovi ulevit, je vhodné jej nechat skovat do stínu, popřípadě do závětří.

Pastavní přístřešky nepotřebují stavební povolení.  Platí, že pokud stavba nemá žádný základ a je bezezbytku odstranitelná, není nutné stavební povolení.

Základ pastevního přístřešku je tvořen zatlučenými akátovými kůly. Na takto vniklou kostru jsou ze zvoleného materiálu vytvořeny stěny. 100% ekologické, žádný beton ani jiné stavební směsy, žádné kotvy do země.

Základem kostry pastevního přístřešku jsou odkorněné a broušené akátové kůly. Tím je dána životnost celého přístřešku v řádu desítek let. 

Jako krytina na střechu je možné použít vše od tašek až po dřevěné střechy se šindelem.