Ohrady pro koně

Ohrada pro koně je je necitlivější na stavbu a provedení. Koně jsou citlivá zvířata a podle toho je ke nutné k ohrazení přístupovat. Provedení musí být čisté, bez možnosti zranění koně. Pásky a lanka musí být vypnuté, aby nedošlo k zamotání zvířete. Izolátory musí být čistě připevněny.

Pro koně je vhodné používat dobře viditelné pásky nebo dráty s opetením, jako například Premium Horse Wire

ohrady kone ohrady pro kone                

ohrady_pro_kone ohrady_pro_kone       

ohrady_pro_kone ohrady_pro_kone       

ohrady_pro_kone ohrady_pro_kone

ohrady_pro_kone ohrady_pro_kone

ohrady_pro_kone ohrady_pro_kone

ohrady_pro_kone ohrady_pro_kone

ohrady_pro_kone