Limity a možnosti elektrických ohrad

Limity elektrických ohrad jsou dány 

Provedení a materiály pro elektrickou ohradu

Vše musí být kvalitní. Materiál izolátorů musí dostatečně izolovat drát od sloupu, na kterém je přepevněn, a to i v dešti. Od správných izolátorů a jejich správné montáže se odvíjí účinnost elektrické ohrady. Probíjející izolátor na odlehlém konci pastviny může pěkně potrápit.

Lanka, dráty nebo pásky - pro větší ohrady je lépe volit kvalitní materiály s dobrou vodivostí. Ocelová lanka nebo pásky s vpletenými měděnými drátky nebo vpletenými galvanizovanými drátky zajistí dobrou účinnost i na nejvzdálenějším konci.

Velikost oploceného pozemku

S rostoucí velikostí je nutné volit silnější zdroj impulzů. Fyzika je tu s námi stále. A stále platí, že ztráty jsou přímoúměrné délce vodiče a přenášenému proudu. Proud je malý, ale délka bývá v mnoha případech nezanedbatelná.

Péče o ohradu a terén

Co je platná nejpečlivěji postavená elektrická ohrada z nejlepčích materiálů, pokud o ni není pečováno a dobře staráno? Nejhorší pro elektrické ohrady je vzrostlá tráva, hlavně po dešti nebo po ránu, kdy se vše třpytí rosou. Každý dotek stébla znamená ztráty. Rovněž padlá větěv přes elektrický ohradník nadělá pěknou paseku. Ohrady je proto nutné pravidelně podsíkat a kontrolovat.      

Výkon zdroje impulzů

Se vším souvisí výkon zdroje impulzů. Čím větší je oplocený pozemek, tím silnější musí být zdroj. Čím chceme o ohradu měně pečovat, tím více musíme dimenzovat zdroj. Pokud ušetříme na materiálech, tím více musíme dimenzovat zdroj elektrických pulzů.

Zásadní vliv na výkon má ale typ zvířete, které chcete udržet uvnitř (pastviny) nebo vně (hřiště, golfová hřiště, zahrady, sady). V případě koňů není potřeba vysoký výkon, krávy již potřebují vyšší výkon, neb nejsou tak citlivé. Ovce jsou izolované vlnou a musí být silný výboj, aby jej pocítily. A divoká zvěř, hlavně černá, je sice učenlivá, ale práh bolesti má nizký. S tím je potřeba počítat.